Lees deze tekst in het Nederlands

Het is dit jaar een eeuw geleden dat de dorpen Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel met het stadje Eindhoven werden samengevoegd tot één stad: groot Eindhoven. Om dat bijzondere jubileum te vieren, nodigt boombeheerder Tom van Duuren je uit om samen met hem in elk van de stadsdelen een aantal markante bomen te bezoeken.

"Eindhoven heeft veel verschillende soorten bomen, met hun eigen verhalen. Een boom is in feite een natuurwezen, waar je de tijd van af kunt lezen. Je kunt zien hoe lang de bomen al meedoet. Er zijn bomen in de stad die al 100 jaar groeien op hun eigen plek. Als je de bomen langs gaat dan maak je een reis door de tijd, en ook een reis naar andere werelddelen. Kijk eens goed: welke gebaren maakt de boom? Kun je zien welke scheuten er dit jaar bij gegroeid zijn? Voel eens aan de bast. Weet je waar de levenssappen van de boom stromen? Is de bomen in rust of juist actief? Is de boom jeugdig, jong of volwassen – of is het al een veteraan? Kun je het aflezen? Elke bomenwandeling raakt of kruist de Ring, de langste straat van Eindhoven die alle stadsdelen verbindt." —Tom van Duuren

De wandelingen, georganiseerd door Atelier NL (in opdracht van de gemeente Eindhoven) zijn onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan van Groot-Eindhoven, waarvoor op 20 november vijf Krimlindes zijn geplant als gedenkbomen, in elk stadsdeel van Eindhoven één. Daarnaast stelt Gemeente Eindhoven 100 jonge Winterlindes beschikbaar voor Eindhovenaren die aan de Ringbaan werken of wonen. Meldt je aan via ateliernl.com en plant een boom in je tuin of op je terrein. Samen maken we de weg die alle stadsdelen verbindt een beetje groener.

Tom van Duuren is behalve bos- en boombeheerder een gepassioneerd verteller, met een grote liefde voor de natuur én voor de stad Eindhoven. Met het initiatief Dommelse Kracht zet hij zich al meer dan tien jaren in voor behoud van bijzondere stedelijke natuur en voor een groenere toekomst.

"100 years ago, five villages bordering the town of Eindhoven were merged with the town into one city, Groot-Eindhoven. To celebrate the past century, we invite you to visit a few of the most striking trees in each district."

"While walking to find a few trees, we pass by many. Trees have stories. Eindhoven has a lot of trees of varying types. A tree is a creature, a natural being, and it speaks to you of time. You can look to see how long the trees have been part of this place. In fact there are trees in the city that have been growing in one spot for 100 years. If you pass the trees, you take a journey through time and also a journey to other parts of the world. Take a good look: what gestures does the tree make? See if you can see which new shoots have grown this year. Look at the bark, touch the bark. Do you know where sap flows within it? Are the trees resting or are they active? Is the tree youthful, young, mature or is the tree already old? How can you read this tree?" — Tom van Duuren

The walking tours, organized by Atelier NL (commissioned by the municipality of Eindhoven) are part of the centennial celebration of Groot-Eindhoven, for which five Crimean lime trees have been planted as memorials in every region of Eindhoven. Furthermore, the Municipality is making 100 young trees available to Eindhoven residents who live or work along the Ringbaan to take home and plant in their garden or backyard. Register via ateliernl.com to reserve a tree for your property. Together we will make the city greener!

In addition to being a forest and tree manager, Tom van Duuren is a passionate storyteller who has a great love for nature and the city of Eindhoven. Along with the initiative Dommelse Kracht, for more than ten years he has been committed to preserving the value of urban nature in order to sustain a greener future for our city.

Partners

Bank Giro Fonds Stimuleringsfonds Bosgroep zuid nederland

Website by

Atelier NL claims no credit for any images posted on this site unless otherwise noted. Images on this site hold the copyright of their respectful owners. If there is an image appearing on this site that belongs to you and do not wish for it appear on this site, please e-mail with a link to the image and it will be promptly removed. When sending us your bottle of sand, please do so with great respect for the environment and rules of wherever you may be taking it from.

WildHout Tree Walk — ontdek markante bomen // find striking trees // in Eindhoven.

Vul 1 in bij 'search' om de tour beginnen. Filling in number 1 at 'search' will take you to the tour.

jlkljk 0 trees being tracked since 2019

Fill in the last numbers of your code nl plaats soort 0000